پخش زنده و آرشیو رادیو

خونبار

17 شهریور از ساعت ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه


جنگی در نمی گرفت اگر قبل از هر ماشه چكاندنی، به قلبی فكر می كردیم كه نشانه رفته ایم...

🎬 كارگردان: سعیده فرضی 📑نویسنده: هدیه رضایی 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 🕹️افكتور: نرگس موسی پور 🎤صدابردار: حیدر صفدری 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، مروارید كریم پور، قربان نجفی