پخش زنده و آرشیو رادیو

بال های خیس

3 مهر از ساعت ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه


فرازی از زندگینامه سردار شهید احمد صمیمی ترك، یكی از جوان ترین فرمانده هان جنگ...

📋سردبیر: *مجید نظری نسب* 🎬 كارگردان: *نازنین مهیمنی* 📑نویسنده: *سمیه محسنی نیك* 🎧تهیه كننده: *مهدیه تقی زاده* 🕹️افكتور: *نازنین حسن پور* 🎤صدابردار: *رضا محتشمی* 🎞️ تیزر: *امیر شعیبی* 🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان* 🎭هنرمندان: *فریدون محرابی، محمد پورحسن، علی اصغر دریایی، بهرام سروری نژاد، ماكان رضایی پور*