پخش زنده و آرشیو رادیو

لسان الغیب

از 20 مهر از ساعت 9 صبح به مدت 90 دقیقه


این ویژه برنامه كه در روز بزرگداشت حافظ بصورت زنده به روی آنتن می‌رود با برقراری ارتباط با كارشناسان و پخش آیتم‌هایی مروری بر زندگی این چهره شاخص زبان فارسی خواهد شد. در بررسی آثار به نحوه اثرگذاری در حوزه شعر و ادبیات فارسی پرداخته خواهد

تهیه كننده: ریحانه یزدان دوست نویسنده: فاطمه حاتمی گویندگان: فاطمه نیرومند، علیرضا تابان