پخش زنده و آرشیو رادیو

چهل و هشت ساعت

شنبه تا جمعه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


سیروس قادری رئیس شركت به كارمند خوش نام و با سابقه خودش كمال مودت خبر میدهد به زودی به ریاست شركت برگزیده میشود اما...

كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، نورالدین جوادیان نویسنده: مجید حیدری