پخش زنده و آرشیو رادیو

داوطلب

از 15 آذر از ساعت 6:15 به مدت 15 دقیقه


كار آفرینی در زمینه گیاهان دارویی

كارگردان فریدون محرابی تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد نویسنده داریوش روحی افكتور محمدرضا قبادی فر بازیگران فریدون محرابی حمید یزدانی سعید سلطانی محمدرضا قلمبر ناهید مسلمی شیما جانقربان محمد رضا علی محمد پور حسن امیر عباس توفیقی