پخش زنده و آرشیو رادیو

تلالو مهر

از 23 اسفند از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه


لیلا، نوه ابوسفیان را علی ابن ابیطالب برای فرزندش حسین بن علی خواستگاری كرده اما ابوسفیان به دلیل ترس جان دختر و مخالفت بنی امیه، با این كارموافق نیست. اما لیلا می خواهد تا حسین بن علی را بیشتر بشناسد

كارگردان نورالدین جوادیان تهیه كننده مهدیه تقی زاده نویسنده فرزانه السادات دستغیبی افكتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار علی حاجی نوروزی بازیگران احمد گنجی سیما خوش چشم شیما جان قربان علی میلانی مهرخ افضلی مهدی نمینی مقدم ماندانا محسنی