پخش زنده و آرشیو رادیو

رویداد

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه


انعكاس و تحلیل رویداد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شناسایی و بررسی متغیرهای موثر در وقوع آنها از اهداف این برنامه محسوب می شود.