پخش زنده و آرشیو رادیو

سلام صبح بخیر

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85


فراهم آوردن اوقات شاد صبحگاهی و دادن اطلاعات مورد نیاز مردم با تكیه بر وحدت و همدلی