پخش زنده و آرشیو رادیو

آوای قانون

چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه


با موضوع :‌افزایش سواد حقوق و قضایی مخاطبان و پاسخ گویی به سوالات خانواده ها در حوزه مباحث قضایی و قانون مدنی