پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 1 آبان 1400
فهرست برنامه‌ها در این بخش زمانی

روزنه

تولید پوششهای نانو برای نمای ساختمان- ویژه آغاز هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت- نمایش طنز- چرا برگ بعضی از درختان همیشه سبز هستند؟ معرفی شركتهای دانش بنیان- آزمایش جدید توسط دانشمندان آمریكا پیوند كلیه و اندام حیوانی به انسانها

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، حسین محبی(كارشناس مجری) محمدحسین رمضانی(آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با خانم آزاده فراهانی(كارشناس بخش علم و زندگی)، دكتر سید موید علویان(رئیس شبكه هپاتیت ایران، عضو فرهنگستان علوم پزشكی ایران، استاد دانشگاه بقیه الله و دبیر جامعه جهانی هپاتیت)، خانم زینب نانكلی(كارشناس بخش یك سوال، یك جواب)، خانم فروغ دولت آبادی(كارشناس بخش معرفی شركتهای دانش بنیان)، بهرام كیان فر(مدیرعامل یكی از شركتهای دانش بنیان) و خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش تجربه جهانی)

میان برنامه

میان برنامه

رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+