انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
120
راه شب- ایران و رویدادها(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
گلبانگ
شماره پیامک برنامه: 30000900 - تلفن برنامه: 22168013
03:00
30
قصه(تکرار)
شماره پیامک برنامه: 30000900
03:30
30
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
30
سرای سخن
شهید مرتضی مطهری(کارشناس دینی)، شماره پیامک: 30000900
04:30
15
ایران سرای هنر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:45
15
قول و غزل
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:00
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
15
نفس صبح
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:20
10
تقویم تاریخ
شماره پیامک: 30000900
06:30
30
سلام ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
45
ادامه سلام ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامک: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامک: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
40
خانه و خانواده
خانم دکتر زهرا ریاضی(دبیر همایش و عضو هیئت علمی بنیاد بیماریهای نادر)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
09:40
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
09:45
15
سلام کوچولو
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:00
25
نوبت ترانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
نمودار(زنده)
آقای فرخ مهر(رئیس جامعه هتلداران)، شماره پیامک: 30000900- تلفن : 22040086- 22050009
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
20
مستند روز- فرهنگ
شماره پیامک: 30000900
11:35
10
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
11:45
45
به افق آفتاب
حجت الاسلام کثیری(کارشناس مذهبی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:30
30
مسابقه یک، دو، صدا
آقایان صدرالدین شجره، داود نماینده و خانم فاطمه آل عباس داوری برنامه را بر عهده دارند.
13:00
25
رهاورد
دکتر آهنی(قائم مقام شرکت صنعتی دارویی برکت و عضو هیأت علمی شرکت) و حمید شریف نیا(مشاور وزیر ارتباطات)، شماره پیامک: 30000900
13:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاک 8
سردار داود غیاثی(کارشناس دفاع مقدس)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام کلام امام
شماره پیامک: 30000900
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
14:50
10
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
40
شناسا- دانش و اقتصاد(زنده)
دکتر جباری(رئیس صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی) و سرهنگ جهانی(معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
طرح ملی بیمه شخص ثالث برای 20 میلیون موتورسیکلت
16:10
15
سیاره آبی
مهندس میرفانی(شهردار شاهرود)، شماره پیامک: 30000900
16:25
5
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
25
جهان سیاست
شماره پیامک: 30000900
16:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
17:15
45
ایرانشهر
آیتم ها: معرفی شهرها و روستاهای ایران، شهریاران و پیگیری خبرهای روز- شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:00
25
صدا کن مرا
شماره پیامک: 30000900
18:25
30
ادامه ایرانشهر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:55
5
نشانی
شماره پیامک: 30000900
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
35
ورزش ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:40
10
عطر یاس
شماره پیامک: 30000900
19:50
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
19:55
5
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
50
کافه هنر(زنده)
کارشناسان: شهاب شهرزاد، رضا صائمی(کارشناس فرهنگی و ادبی و منتقد) و دکتر میرزایی مهر(کارشناس بناهای تاریخی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086-22050009
20:50
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامک: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر کوچولو
شماره پیامک: 30000900
21:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
21:50
10
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
25
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900
22:30
25
قصه شب
شماره پیامک: 30000900
22:55
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
54
درس خواندن آسان است
تلفنها: 22040086- 22050009

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir