انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/06/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ایران و رویدادها(زنده)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
قصه(تكرار)
شماره پیامك برنامه: 30000900
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
03:30
15
قند پارسی
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
03:45
15
قول و غزل
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
25
قرار شاعرانه(تكرار)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
04:30
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامك: 30000900
05:30
25
سرای سخن
حجت الاسلام فرحزاد(كارشناس دینی)، شماره پیامك: 30000900
05:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:25
5
تقویم تاریخ
شماره پیامك: 30000900
06:30
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:35
25
سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
40
ادامه سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامك: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
مروری بر اخبار ایران و جهان
08:35
5
مغز برتر
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامك: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
80
خانه و خانواده
دكتر رفیع پور(روان شناس)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:20
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
نمودار
دكتر صادق الحسینی(اقتصاد دان)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:30
25
رهاورد
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086-22050009
11:55
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:00
40
بحث روز
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:40
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
45
به افق آفتاب
حجت الاسلام سعیدی(كارشناس علوم دینی و معارف)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاك 8
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام كلام امام
شماره پیامك: 30000900
14:00
50
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
14:50
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
20
سیاره آبی
دكتر پوركاظمی(رئیس موسسه تحقیقات شیلات)، شماره پیامك: 30000900
15:50
40
دور عاشقان
امین خرمی، شهاب شهرزاد، كاوه تیموری(كارشناسان فرهنگی و هنری و خوشنویسی)و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
25
جهان سیاست
شماره پیامك: 30000900
16:55
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
17:15
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:30
30
مسابقه یك، دو، صدا
شماره پیامك: 30000900
18:00
40
ورزش ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:40
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:50
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
18:55
5
نشانی
شماره پیامك: 30000900
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
55
ایرانشهر
دكتر فرنقی زاد(روانشناس)، آیتم ها: گزارش تاكسی- گزارش از سطح شهر- سوال و جواب از كمال همنشین، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
25
صدا كن مرا
شماره پیامك: 30000900
20:25
25
ادامه ایرانشهر
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامك: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
شماره پیامك: 30000900
21:45
15
نیش دارو
شماره پیامك: 30000900، تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
25
قرار شاعرانه
شماره پیامك: 30000900
22:30
25
قصه شب
شماره پیامك: 30000900
22:55
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
10
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
23:15
25
رهاورد(تكرار)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086-22050009
23:40
19
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir