انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/01/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ایران و جامعه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
قصه(تکرار)
شماره پیامک: 30000900
03:00
30
گلبانگ(تکرار)
شماره پیامک برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
03:30
30
چرتکه(تکرار)
دکتر مینا مهرنوش(کارشناس اقتصادی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
30
پلاک 8- راهیان نور(تکرار)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:30
30
سرای سخن
حجت الاسلام ماندگاری(کارشناس مذهبی)، شماره پیامک: 30000900
05:00
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
06:00
20
نفس صبح
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:20
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
06:25
10
تقویم تاریخ
شماره پیامک: 30000900
06:35
20
آیه بهار
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
پرداختن به آیات و نشانه های خداوندی
06:55
20
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
07:15
30
ترنم ایرانی
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:45
15
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
08:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
08:30
30
میان برنامه- راهیان نور
تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
30
کوی نشاط
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
09:30
30
یک، دو، شما
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:00
30
نوروزان
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
5
راهیان نور
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:35
55
نوروزان
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:30
5
راهیان نور
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:35
20
نوروزان
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:55
5
خنداخند
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:00
45
پنج دری
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
40
به افق آفتاب
حجت الاسلام والمسلمین خاکی(کارشناس دینی و معارفی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:25
5
راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
13:30
25
پلاک 8
سردار داود غیاثی(کارشناس دفاع مقدس)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام کلام امام
شماره پیامک: 30000900
14:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
14:30
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
14:45
10
میان برنامه- راهیان نور
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
14:55
5
خنداخند
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
اشکان کمانگری(مهمان)، شماره پیامک برنامه 30000900- تلفن برنامه: 22168013
15:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
25
در هوای اردیبهشت
آقای دکتر رنجبرزاده(عضو هیئت رییسه مجلس)، حجت الاسلام رهبر(امام جمعه اصفهان)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:55
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
16:00
25
نیمکت داغ
الهه احمدی(قهرمان تیراندازی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
20
چرتکه
علی پاکزاد(خبرنگار اقتصادی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:50
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
16:55
5
خنداخند
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
مستند راهیان نور
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:15
15
میان برنامه- راهیان نور
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:30
25
سیب
مهندس محسن فرهادی(معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت)، کیوان نقره کار(کارشناس it)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:55
5
میان برنامه(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:00
75
همین لحظه بهار
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:15
5
راهیان نور
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:20
5
ادامه همین لحظه بهار
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:25
20
صدا کن مرا
تلفنها: 22040086- 22050009- شماره پیامک: 30000900
19:45
15
ادامه همین لحظه بهار
تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
50
عیدانه و لبخند
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:50
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامک: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر کوچولو
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
21:45
15
صفحه من- راهیان نور
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
25
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
22:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
22:30
25
در هوای اردیبهشت(تکرار)
آقای دکتر رنجبرزاده(عضو هیئت رییسه مجلس)، حجت الاسلام رهبر(امام جمعه اصفهان)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
22:55
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
59
نگاه مهر- دعای کمیل
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir