انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو گفتگو

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[28/08/1396]
00:00
23
بر بال سخن
حجت الاسلام رفیعی
00:23
7
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
00:30
48
روشنا
با حضور طباطبائی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری)، حجت الاسلام دكتر دهدست(استاد حوزه و دانشگاه) و ارتباط تلفنی با: دكتر جعفری(استاد دانشگاه شیراز)
01:18
12
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
01:30
50
هم سخن با خورشید
با حضور خانم محمودی(تهیه كننده)، فروغی( كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، عباسی(كارشناس ارشد مسائل تاریخ) و حجت الاسلام دكتر رهدار(رئیس موسسه مطالعات ترویج اندیشه)
02:20
5
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
02:25
5
در ساحت خورشید
با حضور عارفی(تهیه كننده)
02:30
112
سوگنامه
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، خانم دكتر همیز(استاد حوزه و دانشگاه)، حجت الاسلام الله یارپور(مدرس دانشگاه)، حجت الاسلام والمسلمین قربانی(كارشناس فرهنگی و مذهبی)، حجت الاسلام والمسلمین پویا(كارشناس فرهنگی و مذهبی) و حجت الاسلام والمسلمین سادات(كارشناس فرهنگی و مذهبی)
04:22
8
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
04:30
21
روشنا
حجت الاسلام اسدالله روحانی
04:51
6
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
04:57
45
تا طلوع سحر
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده)، خانم پرتوی(راوی) و دكتر رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)
05:42
23
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
06:05
55
ستاره ها نمی میرند
با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری)، صالحی(مدرس حوزه و پژوهشگر) و سازندگی(مدرس حوزه و دانشگاه)
07:00
60
سلیمان مهر
با حضور خانم محمودی(تهیه كننده)، فروغی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر آئینه وند(استاد تاریخ) و حجت الاسلام دكتر دهدار(رئیس موسسه مطالعات ترویج اندیشه)
08:00
30
میان برنامه
با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده) و خانم روح بخش(گوینده)
08:30
60
گفتگوی علمی
با حضور احمدی(تهیه كننده)، جعفریان(كارشناس مجری)، دكتر غلامی(دبیر هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان خیرین دانشگاه تهران)، خانم دكتر اكبری(تحلیلگر سیاسی و اجتماعی اندیشكده مطالعات حاكمیت دانشگاه شریف)، دكتر سیدی(مدیر مطالعات امور خیر در بنیاد خیریه راهبری آلا) و ارتباط تلفنی با دكتر ساداتی نژاد(عضو كمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس)
09:30
112
سوگنامه
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، خانم دكتر همیز(استاد حوزه و دانشگاه)، حجت الاسلام الله یارپور(مدرس دانشگاه)، حجت الاسلام والمسلمین قربانی(كارشناس فرهنگی و مذهبی)، حجت الاسلام والمسلمین پویا(كارشناس فرهنگی و مذهبی) و حجت الاسلام والمسلمین سادات(كارشناس فرهنگی و مذهبی)
11:22
24
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
11:46
10
اذان ظهر
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
11:56
12
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
12:08
60
سپهر امامت
با حضور بیرانوند(تهیه كننده)، افشار(كارشناس مجری)، دكتر میرحسینی(استاد دانشگاه امام صادق "ع") و حجت الاسلام مروجی طبسی(استاد حوزه و دانشگاه)
13:08
2
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
13:10
5
در ساحت خورشید
با حضور عارفی(تهیه كننده)
13:15
54
ستاره ها نمی میرند
با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری)، صالحی(مدرس حوزه و پژوهشگر) و سازندگی(مدرس حوزه و دانشگاه)
14:09
6
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
14:15
39
بر بال سخن
استاد رحیم پور ازغدی
14:54
6
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
15:00
118
بزم اشك
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری)، خانم پارسانیا(مجری)، حجت الاسلام گودرزی(كارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه)، حجت الاسلام اسد علیزاده(كارشناس مذهبی و استاد دانشگاه)، خانم دمیرچی(فرمانده حوزه مقاومت بسیج طالب حضرت زینب «س»)، خانم شریعت(خادم حرم امام رضا «ع») و خانم افشاریان(شاعر)
ویژه شهادت امام رضا(ع)
16:58
12
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
17:10
11
اذان مغرب
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
17:21
9
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
17:30
74
آفاق
با حضور خانم جوزدانی(تهیه كننده)، میقاتی(كارشناس مجری)، حجت الاسلام میرلوحی(استاد حوزه و دانشگاه) و دكتر طاووسی(مدرس دانشگاه و پژوهشگر) و دكتر سروقامت(استاد حوزه و دانشگاه)
18:44
16
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
19:00
48
روشنا
با حضور طباطبائی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری)، حجت الاسلام دكتر دهدست(استاد حوزه و دانشگاه) و ارتباط تلفنی با: دكتر جعفری(استاد دانشگاه شیراز)
19:48
12
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+
20:00
60
گفت و گوی فرهنگی
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری)، حجت الاسلام والمسلمین وحیدی(كارشناس مذهبی) و حجت الاسلام والمسلمین شاه محمدی(كارشناس مذهبی)
21:00
60
گفت و گوی علمی
با حضور احمدی(تهیه كننده)، جعفریان(كارشناس مجری)، دكتر غلامی(دبیر هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان خیرین دانشگاه تهران)، خانم دكتر اكبری(تحلیلگر سیاسی و اجتماعی اندیشكده مطالعات حاكمیت دانشگاه شریف) و دكتر سیدی(مدیر مطالعات امور خیر در بنیاد خیریه راهبری آلا)
22:00
109
ضیافت
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، كوشكی(كارشناس مجری)، خانم دكتر رجب زاده(استاد دانشگاه)، حجت الاسلام والمسلمین معینیان(كارشناس مجمع جهانی اهل بیت«ع»)، حجت الاسلام والمسلمین خدایی(معاون سازمان تبلیغات اسلامی)، حجت الاسلام والمسلمین موسوی(كارشناس مذهبی و استاد دانشگاه)
23:49
10
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+

جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
24
چكاوك
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، خانم آل عباس(گوینده) و خانم خضرایی(نویسنده)
00:24
6
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
00:30
47
تا دور دست سخن
با حضور بیرانوند(تهیه كننده)، افشار(كارشناس مجری)، توكلی(نویسنده، شاعر و پژوهشگر)، دكتر مولودی(مدرس دانشكده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی)
01:17
13
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
01:30
23
روشنا
آیت الله خاتمی
01:53
7
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
02:00
25
حیات خلوت
با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، كوچویی(كارشناس مجری) و پروفسور احمدیان(استاد تمام دانشگاه، جزء 1 درصد دانشمندان برتر جهان، دكترای مهندسی مكانیك، دكترای فیزیك، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس پژوهشكده مهندسی)
02:25
5
در ساحت خورشید
با حضور عارفی(تهیه كننده)
02:30
30
تاریخ معاصر
با حضور طهرانبند(تهیه كننده)، دكتر حقانی(كارشناس مجری)، دكتر عرفانی(دكترای تاریخ و استاد دانشگاه) و دكتر وهاب زاده(پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه)
03:00
23
یار مهربان
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، فروتن(كارشناس مجری) و خانم طاووسیان(نویسنده)
03:23
7
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
03:30
60
گفت و گوی علمی
با حضور احمدی(تهیه كننده)، جعفریان(كارشناس مجری)، دكتر غلامی(دبیر هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان خیرین دانشگاه تهران)، خانم دكتر اكبری(تحلیلگر سیاسی و اجتماعی اندیشكده مطالعات حاكمیت دانشگاه شریف) و دكتر سیدی(مدیر مطالعات امور خیر در بنیاد خیریه راهبری آلا)
04:30
26
روشنا
حجت الاسلام رنجبر
04:56
2
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
04:58
45
تا طلوع سحر
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده)، خانم پرتوی(راوی) و دكتر رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)
05:43
22
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
06:05
24
چكاوك
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، خانم آل عباس(گوینده) و خانم خضرایی(نویسنده)
06:29
6
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
06:35
23
حیات خلوت
با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، كوچویی(كارشناس مجری) و پروفسور احمدیان(استاد تمام دانشگاه، جزء 1 درصد دانشمندان برتر جهان، دكترای مهندسی مكانیك، دكترای فیزیك، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس پژوهشكده مهندسی)
06:58
2
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
07:00
90
صبح و گفت و گو
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
08:30
54
گفت و گوی اجتماعی
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، نعمتی(كارشناس مجری)، خانم دكتر بداغی(مستشار قضایی در اداره تدوین لوایح قوه قضائیه) و حجت الاسلام مازنی(عضو كمیسیون فرهنگی مجلس)
09:24
6
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
09:30
70
گفتگوی اقتصادی
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، حسنی دخت(كارشناس مجری)، دكتر پرندا(مشاور بین الملل اتحادیه صادر كنندگان نفت و گاز و انرژی)، مهندس صالحی(دبیر كل فدراسیون صادرات انرژی ایران)، مهندس خسروجردی(رئیس اتحادیه صادر كنندگان فرآورده های نفتی)، امامی(خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس) و ارتباط تلفنی با میرزائیان(عضو كمیسیون انرژی مجلس)
10:40
5
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
10:45
55
ترنج
11:40
16
اذان ظهر
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
11:56
4
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
12:00
60
رویداد
13:00
10
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
13:10
5
در ساحت خورشید
با حضور عارفی(تهیه كننده)
13:15
15
پرسمان
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر آل اسحاق(وزیر اسبق بازرگانی و فعال اقتصادی)
13:30
45
گفت و گوی اجتماعی
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، توكلی(كارشناس مجری)، خانم دكتر جامه بزرگ(عضو شورای نخبگان بسیج زنان سازندگی كشور و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و حجت الاسلام حسینی(مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سازمان بسیج)
14:15
15
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
14:30
70
گفت و گوی اقتصادی
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، اكبری(كارشناس مجری)، انصاری(رییس انجمن تولیدكنندگان لوازم خانگی)، مناقبی(رییس مجمع ملی واردات)، كهفی قانع(عضو كمیسیون صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران) و خانم زرآبادی(نماینده مجلس)
15:40
10
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
15:50
10
بومرنگ
با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم اسحاق تبار(گوینده) و دكتر ریاحی(كارشناس فرهنگ مردم)
16:00
69
مناظره
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، خاكزاد رستمی(دبیر اجرایی نظام صنفی استان مازندران و مشاور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور)، گل افرا(سردبیر مجله كشاورز) و ارتباط تلفنی با دكتر شاعری(سخنگوی كشاورزی مجلس)
17:09
11
اذان مغرب
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
17:20
10
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
17:30
75
گفت و گوی سیاسی
18:45
10
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
18:55
5
دانایی، توانایی است
با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده) و دكتر بابایی(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)
19:00
60
بدون خط خوردگی
20:00
55
گفت و گوی فرهنگی
با حضور خانم جوزدانی(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، حجت الاسلام هاشمی(كارشناس فرهنگی نهضت قرآنی و نهج البلاغه در مركز رسیدگی به امور مساجد) و حجت الاسلام مقیسه(كارشناس مسئول اداره برنامه های فرهنگی مساجد در مركز رسیدگی به امور مساجد)
20:55
5
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
21:00
59
گفت و گوی علمی
با حضور احمدی(تهیه كننده)، طبعی(كارشناس مجری)، سیدمصطفوی(مشاور انجمن تولید كنندگان جوجه یك روزه و دبیر انجمن جهانی طیور در ایران) و اكبرزادگان(تولید كننده مرغ گوشتی و گوشت مرغ)
21:59
1
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+
22:00
119
صورت ماه
23:59
0
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir