انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو گفتگو

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/04/1396]
00:00
360
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
06:00
2
سرود جمهوری اسلامی ایران
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
06:02
16
ترتیل قرآن
قاری: استاد عبدالباسط
06:18
12
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
06:30
25
حیاط خلوت
با حضور خانم بحریه(تهیه کننده)، کوچویی(کارشناس مجری) و دکتر قویدل(استاد زمین شناسی)
06:55
5
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
07:00
85
صبح و گفت‌وگو
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
مجله صبحگاهی
08:25
5
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
08:30
22
برهان
با حضور بنی صفار(تهیه کننده)، آخوندپور(کارشناس مجری) و حجت الاسلام فاطمی(استاد حوزه و دانشگاه)
08:52
8
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
09:00
54
گفت و گوی اجتماعی
با حضور دهنوی(تهیه کننده)، ابراهیمی(کارشناس مجری)، دکتر عباسی(مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر) و هادی نژاد(معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر)
09:54
6
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
10:00
25
ماه ماه
با حضور خانم آقازاده(تهیه کننده)، خانم حسنی(مجری)، آقای نوری(کارشناس مجری) و دکتر خلعتبری(پژوهشگر فرهنگ مردم)
10:25
5
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
10:30
21
به رنگ همدلی
با حضور طباطبایی(تهیه کننده و کارشناس مجری) و دکتر کورک ماز(مدرس دانشگاه ازکشور ترکیه)
10:51
9
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
11:00
45
ضرب سکه
11:45
15
پرسمان
با حضور محمودزاده(تهیه کننده)، راسخ(کارشناس مجری)، دکتر آهنی ها(عضو شورایعالی کار) و بیات(رئیس اتحادیه کارگران قراردادی)
12:00
45
رویداد
12:45
10
سِر عشق
با حضور طباطبایی(تهیه کننده و کارشناس مجری) و حجت الاسلام رضانیا(عضو هیات علمی جامعه المصطفی)
12:55
18
اذان ظهر
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
13:13
19
ترتیل قرآن
قاری: استاد عبدالباسط
13:32
48
گفت و گوی اجتماعی
با حضور خانم جوزدانی(تهیه کننده)، اسماعیلی(کارشناس مجری)، دکتر نوری خواه(استاد دانشگاه)، دکتر شکری خانقاه(پژوهشگر فضای مجازی و مدرس دانشگاه)، دکتر قاسمی کبریا(مدرس دانشگاه) و دکتر اصنافی(دکترای مدیریت رسانه)
14:20
10
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
14:30
58
گفت و گوی اقتصادی
با حضور پرندآور(تهیه کننده)، سجادی پناه(کارشناس مجری)، دکتر پوراحمدنژاد(دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران)، برخوردار(کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی) و ارتباط تلفنی با طاهرخانی(عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران)
15:28
13
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
15:41
19
ترتیل قرآن
قاری: استاد عبدالباسط
16:00
55
ورزش بدون ویرایش
با حضور دهنوی(تهیه کننده)، نوروزی(کارشناس مجری)، درخشان(بازیکن اسبق و مربی فوتبال)، ماجدی (بازیکن اسبق و کارشناس فوتبال) و مازیار(مدرس و کارشناس فوتبال)
16:55
5
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
17:00
15
فانوس
با حضور خانم کاظمی(تهیه کننده)، خانم روح بخش(گوینده)، دکتر رنجبری(کارشناس مذهبی) و خانم دوشابچی(مشاور خانواده)
17:15
15
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
17:30
60
گفت و گوی سیاسی
18:30
14
میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035
18:44
16
ترتیل قرآن
قاری: استاد عبدالباسط
19:00
60
بدون خط خوردگی
20:00
60
نسیم وصل
با حضور فرهاد دهنوی(تهیه کننده)، مسعود فروتن(کارشناس مجری)، حجت الاسلام گودرزی(کارشناس مذهبی) و حجت الاسلام کیفی بجستانی(کارشناس مذهبی)
21:00
60
گفتگوی علمی
با حضور احمدی(تهیه کننده)، راه نجات(کارشناس مجری)، دکتر سیدی(عضو فرهنگستان علوم پزشکی)، دکتر عموعابدینی(رئیس مرکز پژوهش های فناوریهای نوین در مهندسی زیستی دانشگاه تهران) و دکتر یمینی(استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت مدیره انجمن شیمی ایران)
22:00
119
ماه ترین ماه
با حضور محمودزاده(تهیه کننده)، فتحی پور(کارشناس مجری)، سردار روزبهانی(آزاده و مشاور ستاد امربه معروف و نهی از منکر)، دکتر کریمی(آزاده و جانباز)، سرتیپ بابایی(خلبان و رزمنده)، دکتر رمضانخوانی(سرپرست معاونت امور مجلس مجمع جهانی اهل بیت) و خانم عرب پوریان(جانباز، رزمنده و همسر شهید)
23:59
0
سرود جمهوری اسلامی ایران
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامک 300001035 تلفن گویا 27861035

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir