پخش زنده و آرشیو رادیو

راه و بی راه

یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه


ما راه پیمای تو در توی زندگی هستیم . هر لحظه در ابتدای راهی نو و هر روز در كشاكش انتخاب چرا كه راه یكی است و بیراهه هزار.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده و سردبیر : فاطمه شهبندی گوینده : فاطمه فراهانی – پیمان قریب پناه نویسنده : احسان حجتی