پخش زنده و آرشیو رادیو

دال

شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه


گفتگو درباره كنش‌ها و رویدادهای اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی با هدف روشنگری

شنونده ی تازه ترین موضوعات روز باشید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 تهیه كننده : زهره عبدالرحیم گوینده: راضیه هاشمی