پخش زنده و آرشیو رادیو

بازاریابی ورزشی

پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه


نگاه علمی به بازاریابی در صنعت ورزش از دید كارشناسان این حوزه

راهكارهای افزایش توان درآمدزایی در فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی بازاریابی و بازرگانی به چگونگی جذب و حفظ حامیان مالی در یك سازمان ورزشی بررسی لزوم جلب مشاركت های مردمی در امر بازاریابی فدراسیون ها بررسی جایگاه مصرف كننده در بازاریابی مدرن ورزشی