پخش زنده و آرشیو رادیو

بازاریابی ورزشی

پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بازاریابی ورزشی

فهرست قطعات

راهكارهای افزایش توان درآمدزایی در فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی بازاریابی و بازرگانی به چگونگی جذب و حفظ حامیان مالی در یك سازمان ورزشی بررسی لزوم جلب مشاركت های مردمی در امر بازاریابی فدراسیون ها بررسی جایگاه مصرف كننده در بازاریابی مدرن ورزشی