پخش زنده و آرشیو رادیو

قهرمان فردا

جمعه از ساعت 14:00 به مدت 30دقیقه


برنامه تخصصی ورزش نوجوانان با رویكرد تشویق و ایجاد انگیزه كسب موفقیت های ورزشی در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای