پخش زنده و آرشیو رادیو

سایبان

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه


در این برنامه تلاش میشود به شیوه‌ای گفتگویی و مناظره محور و با حضور كارشناسان فرهیخته، وضعیت كنونی حجاب مورد كنكاش و گفتگوی كارشناسانه واقع شود.