پخش زنده و آرشیو رادیو

ناگهان فردا

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 به مدت 30 دقیقه


مستند رادیویی با موضوع جمعیت

محورهای اساسی این برنامه: حوزه تقنین: - بررسی سیاست‌های تشویقی فرزندآوری و تاثیرگذاری آنها - چرایی عدم نظارت بر نحوه اجرا - چرایی عدم بروزرسانی این سیاست‌ها در دو سال گذشته حوزه اجرایی قوانین فرزندآوری: - مطالبه از دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون جوانی جمعیت شامل: تسهیلات بانكی، مسكن، خودرو و ... بهداشت و درمان: - سرانجام بیمه‌های ناباروری رایگان - سرانجام خدمات درمانی رایگان برای زایمان با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، امیرحسن محمدپور(گوینده) و مسعود كیخا(نویسنده)