پخش زنده و آرشیو رادیو

نسیم وصل

هر روز از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه


ویژه برنامه زمان افطار و اذان مغرب با آیتم های كوتاه كارشناسی و خوانش داستانهای كوتاه رمضانی توسط مسعود فروتن در ماه رمضان

* ویژه برنامه ماه رمضان