پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه‌ها از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه


برنامه ای با محوریت تحلیل و بررسی مهمترین اولویتهای كاری مجلس یازدهم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی