پخش زنده و آرشیو رادیو

فانوس (ویژه برنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی)

هر روز از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه


ویژه برنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی با محوریت پاسخ به شبهات القایی رسانه های بیگانه درخصوص كارآمدی، مشروعیت و ماهیت انقلاب و نظام اسلامی و همچنین تبیین دستاوردهای مردم سالاری دینی در كشور

برخی از محورهای برنامه عبارت است از: پاسخ به شبهات درخصوص «ماهیت انقلاب» مانند: نگاه حداقلی به تعریف و كاركرد دین در جامعه با تاكید بر شخصی بودن ماهیت قوانین فقهی و ناتوانی از درك آن، تصویر غیر عقلائی از مدیریت فقهی و تعارض آن با مدیریت علمی، ماهیت غیر دموكراتیك دین و تاكید بر تعارض دین و دموكراسی، همسان انگاری ولایت فقیه و دیكتاتوری، ناكارآمدی نظام دینی؛ پاسخ به شبهات درخصوص «ساختار انقلاب اسلامی» مانند: غیر دموراتیك بودن روش ها و سازه انتخابات در ایران، فقدان چرخش نخبگان در جمهوری اسلامی و چند شغلی بودن مسئولین، عدم شناسائی و رسمیت هویت و حقوق قومیت ها، ماهیت تنش زای سیاست های ج.ا.ایران به علت ماهیت شیعی آن، تبعیض مذهبی و فشار بر غیر مسلمانان و اهل سنت در داخل؛ پاسخ به شبهات درخصوص «رفتار مسئولین و تصمیات نظام» مانند: تحریف چهره و سیره امام خمینی (