پخش زنده و آرشیو رادیو

فانوس- ویژه برنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران

دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 07:00 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

فانوس- ویژه برنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی و شاخص های توسعه اقتصادی در تمامی عرصه ها در چهل سالگی انقلاب و پاسخ به شبهات آن

با حضور ماهر(تهیه كننده)، خضری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر علی اصغربالسینی(پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی) و پوریا پرتو(پژوهشگر حوزه اقتصاد)

فهرست قطعات

برخی از محورهای برنامه عبارت است از: پاسخ به شبهات درخصوص «ماهیت انقلاب» مانند: نگاه حداقلی به تعریف و كاركرد دین در جامعه با تاكید بر شخصی بودن ماهیت قوانین فقهی و ناتوانی از درك آن، تصویر غیر عقلائی از مدیریت فقهی و تعارض آن با مدیریت علمی، ماهیت غیر دموكراتیك دین و تاكید بر تعارض دین و دموكراسی، همسان انگاری ولایت فقیه و دیكتاتوری، ناكارآمدی نظام دینی؛ پاسخ به شبهات درخصوص «ساختار انقلاب اسلامی» مانند: غیر دموراتیك بودن روش ها و سازه انتخابات در ایران، فقدان چرخش نخبگان در جمهوری اسلامی و چند شغلی بودن مسئولین، عدم شناسائی و رسمیت هویت و حقوق قومیت ها، ماهیت تنش زای سیاست های ج.ا.ایران به علت ماهیت شیعی آن، تبعیض مذهبی و فشار بر غیر مسلمانان و اهل سنت در داخل؛ پاسخ به شبهات درخصوص «رفتار مسئولین و تصمیات نظام» مانند: تحریف چهره و سیره امام خمینی (