پخش زنده و آرشیو رادیو

پردیس

ایام نوروز از ساعت 20:30 به مدت 20 دقیقه


ویژه برنامه نوروز با محوریت هنرهای تجسمی در نوروز و معرفی یكی از نمادهای تاریخی ایران در هر برنامه