پخش زنده و آرشیو رادیو

پردیس

یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 20:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

پردیس

مجله هنرهای تجسمی در نوروز و معرفی یكی از نمادهای تاریخی ایران در هر برنامه

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده) و اسماعیلی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات