پخش زنده و آرشیو رادیو

گلچین صبح جمعه باشما

جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلچین صبح جمعه باشما

این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری

عوامل برنامه