پخش زنده و آرشیو رادیو

درس فلسفه

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

درس فلسفه

بررسی نیمه دوم كتاب نقد عقل محض كانت

دكتر غلامعلی حداد عادل(كارشناس ادبی)

فهرست قطعات

آموزش و تشریح فلسفه ی كانت به زبان ساده و روان (درس فلسفه دكتر حدادعادل)

عوامل برنامه