پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روانشناسی ورزشی

این برنامه به بررسی اهمیت خواب در عملكرد ورزشكاران اختصاص دارد.

با حضور خسرو حمزه(رواشناس)

فهرست قطعات