پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه


تحلیل و بررسی نقش عوامل روانی و استرس و ... بر روی موفقیت و پیروزی ورزشكاران