پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روانشناسی ورزشی

این برنامه در خصوص تغییر و تحولات سبك زندگی ورزشكاران پس از موفقیت و شهرت به گفتگو می پردازد.

با حضور خسرو حمزه(روانشناس)

فهرست قطعات