پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روانشناسی ورزشی

این برنامه به بررسی تاثیر روانشناسی بر آمادگی ذهنی و روانی ورزشكاران می پردازد.

با حضور خسرو حمزه(روانشناس)

فهرست قطعات