پخش زنده و آرشیو رادیو

دور یك میز

جمعه 16 آذر 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

دور یك میز

این برنامه به بررسی عملكرد فدراسیون بوكس اختصاص دارد.

با حضور حسین ثوری(رئیس فدراسیون بوكس) و اكبر احدی(سر مربی)

فهرست قطعات

بررسی مشكلات زیرساختی در فدراسیون ها چرایی عدم موفقیت ها ارائه راهكار برای پیشرفت رشته های ورزشی بررسی چشم انداز و اهداف و دستورعمل ها برای دستیابی به آن و ....