پخش زنده و آرشیو رادیو

دور یك میز

پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

دور یك میز

این برنامه به بررسی عملكرد فدراسیون كشتی اختصاص دارد.

با حضور علی اشكانی(سر مربی سابق كشتی فرنگی) و ابراهیم جوادی(كارشناس كشتی)

فهرست قطعات

بررسی مشكلات زیرساختی در فدراسیون ها چرایی عدم موفقیت ها ارائه راهكار برای پیشرفت رشته های ورزشی بررسی چشم انداز و اهداف و دستورعمل ها برای دستیابی به آن و ....