پخش زنده و آرشیو رادیو

پزشكی ورزشی

جمعه 23 آذر 1397 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

پزشكی ورزشی

این برنامه به آگاهی بخشیدن از پیشگیری در آسیب های ورزشی می پردازد.

با حضور علی صالح نیا(كارشناس آمادگی جسمانی)

فهرست قطعات