پخش زنده و آرشیو رادیو

پزشكی ورزشی

جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه


این برنامه آخرین یافته های پزشكی در حوزه ورزش را واكاوی می كند.