پخش زنده و آرشیو رادیو

دور یك میز

پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

دور یك میز

این برنامه به بررسی وضعیت شرایط ملی پوشان تكواندو اختصاص دارد.

با حضور محمدعلی زوار(سرمربی تیم جوانان تكواندو) و علی محمد بسحاق(مربی تیم ملی تكواندو)

فهرست قطعات

بررسی مشكلات زیرساختی در فدراسیون ها چرایی عدم موفقیت ها ارائه راهكار برای پیشرفت رشته های ورزشی بررسی چشم انداز و اهداف و دستورعمل ها برای دستیابی به آن و ....