پخش زنده و آرشیو رادیو

پزشكی ورزشی

جمعه 30 آذر 1397 ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

پزشكی ورزشی

این برنامه به بررسی مدیریت آسیب های ورزشی به گفتگو می پردازد.

با حضور علی صالح نیا(كارشناس آمادگی جسمانی)

فهرست قطعات