پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش در پناه آفتاب- قسمت 1

شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 12:20 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش در پناه آفتاب- قسمت 1

دو مسلمان وارد كوفه میشوند اما ناگهان مردی آنها را خطاب قرار داده و از مسلمانان بد میگوید آنها نزد آن مرد میروند تا او را از اشتباه در بیاورند و....

تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: كامیار محبی، احمد لشینی

لیست قطعات