پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح زیبا

شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 06:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح زیبا

برنامه تفریحی با هنرمندی بازیگران رادیو نمایش

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: امیر زنده دلان گوینده: محمدرضا قلمبر

لیست قطعات

برنامه ای تركیبی نمایشی صبحگاهی و متناسب با اتفاقات پیرامون در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با پرداختی مفرح و شاد است.