پخش زنده و آرشیو رادیو

آماده باش- قسمت 15

چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 08:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

آماده باش- قسمت 15

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: رضا قلمبر، شمسی صادقی، سیما خوش چشم نویسنده: معصومه سلیمی نسب

فهرست قطعات