پخش زنده و آرشیو رادیو

تخته ترنا- قسمت 3

پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 18:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

تخته ترنا- قسمت 3

برنامه ای تعاملی است كه در آن میهمان و مخاطب وارد هزار تو و كشمكش های نمایشی میشوند.

تهیه كننده: محسن جواهری كارگردانان: میرطاهر مظلومی، مهدی طهماسبی سرپرست نویسندگان: پوریا موسوی با هنرمندی هنرمندان اداره كل نمایش مهمانان: ایرج نوذری، علی سلیمانی، بهرام ابراهیمی مجری: علیرضا جاویدنیا

فهرست قطعات