پخش زنده و آرشیو رادیو

آوادرام

چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

آوادرام

فهرست قطعات

🎧تهیه كننده: عطیه گلی 🎤 گوینده: عطیه گلی 🗒️نویسنده: عطیه گلی 💼كارشناس:استاد كاكاوند 📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان