پخش زنده و آرشیو رادیو

تبعیدی ها- قسمت 4

جمعه 4 خرداد 1403 ساعت 01:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تبعیدی ها- قسمت 4

فهرست قطعات

🎬 كارگردان: محمد عمرانی 📑تنظیم برای رادیو: فاطمه حسن وند 🎧تهیه كننده: شهلا نیساری