پخش زنده و آرشیو رادیو

آفاق

یکشنبه 28 آبان 1396 ساعت 17:30 به مدت 74 دقیقه

اطلاعات برنامه

آفاق

سیره زندگی امام رضا(ع)

با حضور خانم جوزدانی(تهیه كننده)، میقاتی(كارشناس مجری)، حجت الاسلام میرلوحی(استاد حوزه و دانشگاه) و دكتر طاووسی(مدرس دانشگاه و پژوهشگر) و دكتر سروقامت(استاد حوزه و دانشگاه)

فهرست قطعات