پخش زنده و آرشیو رادیو

چكاد بصیرت

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ساعت 17:30 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

چكاد بصیرت

علل توجه همزمان مردم به انتخابات شوراها در كنار انتخابات ریاست جمهوری و لزوم تمركز كافی برای انتخاب افراد یا لیست مناسب

با حضور خورشیدی آزاد(دبیر كل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی) و مهندس ضیایی(كارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی)

فهرست قطعات

تهیه كننده:فریدون ماهر