پخش زنده و آرشیو رادیو

چكاد بصیرت

یكشنبه و سه‌شنبه از ساعت 17:30 به مدت 45 دقیقه


مهمترین موضوعات، محورها و سوالات مطرح شده در این برنامه :ویژگی‌های كاندیدای ریاست جمهوری از نگاه قانون اساسی با تمركز در مفهوم رجال سیاسی و مذهبی / نگاهی به انتخابات پیش رو و حضور مردم در صحنه به عنوان مهمترین پشتوانه انقلاب اسلامی

تهیه كننده:فریدون ماهر