پخش زنده و آرشیو رادیو

چكاد بصیرت

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

چكاد بصیرت

نگاهی به آخرین رویكردهای رسانه های بیگانه و اهداف راهبردی آنها در خصوص انتخابات

با حضور قادری(مدیر كل اخبار خارجی خبر گزاری مهر) و دكتر غفاری(استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی)

فهرست قطعات

تهیه كننده:فریدون ماهر