پخش زنده و آرشیو رادیو

چكاد بصیرت

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 17:30 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

چكاد بصیرت

رییس جمهور تراز جمهوری اسلامی از نگاه امام(ره) و رهبر انقلاب

با حضور دكتر سلیمی بنی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع)) و دكتر خورشیدی آزاد(تحلیلگر مسایل اقتصادی)

فهرست قطعات

تهیه كننده:فریدون ماهر