پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

جمعه 12 مرداد 1397 ساعت 13:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

مصوبه وام اشتغال روستایی ایرادات و مشكلات این مصوبه

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، محمدجواد جمالی نوبندگانی(عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، عباسعلی پوربافرانی(عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس)، حبیب الله دهمرده(عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)، سید حسین نقوی حسینی(عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، رسول خضری(عضو كمیسیون اجتماعی مجلس) و محمد كاظمی(عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس)

لیست قطعات