پخش زنده و آرشیو رادیو

باركد 626

پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 13:30 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

باركد 626

شیر آلات و لوازم بهداشتی

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)،حبیب الله توسلی(عضو هیئت مدیره لوازم بهداشتی و ساختمانی)، محمدحسن مرجانی(مدیرعامل كارخانه شیرآلات بهداشتی كشور) و مهندس محمد فرزاد(رئیس انجمن تولیدكنندگان شیرآلات بهشتی)

فهرست قطعات